HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Điện thoại: +84 710 3 919689

ĐTDĐ: +84 90 7 787 689

Email:sale@aquafishvietnam.com

mtktien_k5.tcnh3

Tiêu chuẩn SA8000

Ngày cập nhật: 12/07/2011
1. SA 8000 là gì?
- SA 8000 là hệ thống trách nhiệm xã hội đầu tiên được phát triển bới SAI (tổ chức trách nhiệm xã hội quốc tế).  Đây là một cách tiếp cận đển các nhà bán lẻ, các công ty sản xuất, các nhà cung cấp và các tổ chức khác duy trì được những điều kiện làm việc công bằng và tốt trong suốt chuỗi cung ứng.
- SA 8000 là tiêu chuẩn quốc tế ban hành năm 1997, đưa các yêu cầu về Quản trị trá́ch nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu. Hiện nay đã ban hành phiên bản mới SA 8000:2008.
2. Đối tượng áp dụng SA 8000:
- Tiêu chuẩn SA 8000:2008 được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,...
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý liên quan đến trách nhiệm xã hội.
- Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn SA 8000:2008, tổ chức có hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội có thể tạo ra môi trường làm việc giảm thiểu rủi ro liên quan đến an toàn lao động, công nhân được đối xử công bằng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của người lao động, khách hàng và yêu cầu luật pháp.
- Tiêu chuẩn SA 8000:2008 có thể áp dụng cho các Công ty ở mọi qui mô lớn, nhỏ ở cả các nước công nghiệp phát triển và các nước đang phát triển.
- Hiện nay tiêu chuẩn đang thu hút được sự chú ý của ngành công nghiệp nhẹ yêu cầu nhiều lao động.
- Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn cầu-BRC thiết lập các yêu cầu về chế biến thực phẩm, được áp dụng cho các tổ chức bao gồm: các cơ sở / công ty / nhà máy thực hiện sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm nói chung (ví dụ: thủy sản, rau củ quả, nước uống, bia, rươu, dầu ăn,...)
- Tiêu chuẩn không áp dụng cho các hoat động liên quan tới bán sỉ nhập khẩu, phân phối hay tồn trữ ngoài sự kiểm soát của công ty.
- Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý an toàn thực phẩm.
3. Lợi ích khi áp dụng hệ thống SA 8000:
- Hình ảnh mẫu mực về sử dụng lực lượng lao động của xã hội.
- Yếu tố cần phải có để thâm nhập vào thị trường Âu, Mỹ.
- Tăng năng suất nhờ giảm chi phí liên quan tới các vấn đề xã hội.
- Nâng cao mối quan hệ với khách hàng.
- Nâng cao lòng nhiệt thành và tận tụy của các cán bộ công nhân viên.
- Dễ dàng thu hút được lao động có trình độ cao.
- Cải thiện cơ hội xuất khẩu và thâm nhập thị trường quốc tế yêu cầu sự tuân thủ SA 8000 như là một điều kiện bắt buộc,
- Nâng cao năng lực cạnh tranh nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động trách nhiệm xã hội,
- Phát triển bền vững nhờ thỏa mãn được lực lượng lao động, yếu tố quan trong nhất trong một tổ chức,
-  Hấp dẫn đối với các nhân viên và những người tham gia tuyển vào tổ chức, đặc biệt trong trường hợp thị trường đang có sự cạnh tranh mãnh mẽ như hiện nay.
- Nâng cao tinh thần và sự trung thành của nhân viên với tổ chức nhờ điều kiện làm việc tốt hơn,
- Giảm thiểu nhu cầu kiểm tra, thanh tra từ các cơ quan quản lý nhà nước. 
- Tránh được các khoản tiền phạt do vi phạm quy định pháp luật về trách nhiệm xã hội,
- Tỷ lệ sử dụng lao động cao hơn nhờ giảm thiểu các vụ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp,
- Giảm mức độ vắng mặt của nhân viên và thay đổi về nhận sự,
- Hạn chế các tổn thất trong trường hợp tại nạn, khẩn cấp.
- Phương pháp tốt trong việc phòng ngừa rủi ro và giảm thiểu thiệt hại,
- Có thể dẫn đến giảm phí bảo hiểm hằng năm,
- Thúc đẩy quá trình giám định thiệt hại cho các yêu cầu bảo hiểm (nếu có).
- Tạo cơ sở cho hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận:
+ Được sự đảm bảo của bên thứ ba,
+ Vượt qua rào cản kỹ thuật trong thương mại,
               + Cơ hội cho quảng cáo, quảng bá.
- Và nhiều lợi ích khác...  

4. Các yêu cầu khi áp dụng hệ thống SA 8000:
     Các yêu cầu của tiêu chuẩn SA 8000: SA 8000 được xây dựng dựa trên các nguyên tắc làm việc trong các công ước của ILO và Tuyên bố toàn cầu của Liên Hợp Quốc về Quyền con người và Công ước về Quyền của Trẻ em. Các yêu cầu của tiêu chuẩn bao gồm:
    - Không có công nhân làm việc dưới 15 tuổi, tuối tối thiểu cho các nước đang thực hiện công ước 138 của ILO là 14 tuổi, ngoại trừ các nước đang phát triển; cần có hành động khắc phục khi phát hiện bất cứ trường hợp lao động trẻn em nào
    - Không có lao động bắt buộc
    - Đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh, có các biện pháp ngăn ngừa tai nạn và tổn hại đến an toàn và sức khoẻ.
    - Tự do phản ảnh quyền thành lập và gia nhập công đoàn và thương lượng tập thể theo sự lựa chọn của người lao động.
    - Không được phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, đẳng cấp, tôn giáo, nguồn gốc, giới tính, tật nguyền, thành viên công đoàn hoặc quan điểm chính trị
    - Không có hình phạt về thể xác, tinh thần và sỉ nhục bằng lời nói.
    - Tuân thủ theo luật áp dụng và các tiêu chuẩn công nghiệp về số giờ làm việc trong bất kỳ trường hợp nào, trừ những trường hợp ngoại lệ
    - Tiền lương trả cho thời gian làm việc một tuần phải đáp ứng được với luật pháp và tiêu chuẩn ngành và phải đủ để đáp ứng được với nhu cầu cơ bản của người lao động và gia đình họ
   - Các tổ chức muốn đạt và duy trì chứng chỉ cần xây dựng và kết hợp tiêu chuẩn này với các hệ thống quản lý và công việc thực tế hiện có tại tổ chức mình.
   - Các yêu cầu với một hệ thống quản lý ở mức độ nhà máy để duy trì được sự tuân thủ và cải tiến.
   - Một tiêu chuẩn với những quyền của người lao động được thừa nhận một cách rộng rãi.
5. Qui trình chứng nhận:
- Sau khi đã hỗ trợ Khách Hàng hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng, tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn, AQUAFISH VIỆT NAM sẽ giới thiệu những ưu điểm và hạn chế của các đơn vị chứng nhận để khách hàng tham khảo và lựa chọn. Các đơn vị được giới thiệu đánh giá là những tập đoàn chứng nhận có uy tín nhất hiện có mặt ở Việt Nam.
 - Tiến hành đánh giá và nhận chứng chỉ

6. Quy trình triển khai thực hiện tiêu chuẩn SA8000 như thế nào?
 
Bước
Nội dung chính
Mô tả công việc
1
Thành lập Ban dự án
Công ty AQUAFISH VIỆT NAM sẽ hướng dẫn Khách hàng cách tổ chức triển khai dự án. Thành lập Ban thực hiện dự án, cácthành viên trong ban dự án do Khách hàng đưa ra. Các thành viên được trọn thường là các trưởng phó bộ phận / phòng ban. (Thời gian dự kiến là 1 buổi)
2
Đào tạo tiêu chuẩn
Giảng viên chúng tôi tiến hành đào tạo cho cho các thành viên trong Ban dự án: Đào tạo nhận thức tiêu chuẩn, đào tạo yêu cầu tiêu chuẩn và hướng dẫn triển khai yêu cầu tiêu chuẩn (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi)
3
Hướng dẫn biên soạn tài liệu
Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn cụ thể cho từng thành viên trong Ban dự án đã được phân công từng bộ phận cụ thể: hướng dẫn soạn tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn. sắp xếp thời gian phù hợp với các thành viên trong Ban dự án (Thời gian dự kiến là 9 đến 16 buổi)
4
Hướng dẫn áp dụng
Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn các thành viên trong Ban dự án ghi chép hồ sơ theo tài liệu đã ban hành (Thời gian dự kiến là 3 đến 8 buổi)
5
Đào tạo đánh giá nội bộ
Chuyên gia Tư Vấn sẽ hướng dẫn thành viên Ban triển khai dự án kỹ thuật, duy trì hệ thống, đào tạo đánh giá nội bộ. Sau khi học, các thành viên sẽ trở thành đánh giá viên nội bộ của tổ chức giúp duy trì hệ thống cho tổ chức  (Thời gian dự kiến là 1 đến 2 buổi)
6
Thực hiện đánh giá nội bộ
AQUAFISH VIỆT NAM sẽ cử chuyên gia đánh giá nội bộ đánh giá cùng với đánh giá viên nội bộ của Khách hàng. Các đánh giá viên nội bộ của Khách hàng sẽ theo đánh giá tập sự để học hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm thực tế (Thời gian dự kiến là 1 đến 2 buổi)
7
Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa
Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn trực tiếp người được phân công cách khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của tài liệu đã soạn và sẽ không ảnh hưởng tới công việc của cán bộ được phân công (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi)
8
Đánh giá nội bộ lần 2 (nếu có)
Sau khi đã khắc phuc xong lỗi đánh giá lần 1, nếu xét thấy cần thiết thì AQUAFISH VIỆT NAM sẽ cử chuyên gia đánh giá nội bộ cùng côngty đánh giá nội bộ lần 2
(Thời gian dự kiến là 1 đến 2 buổi)
9
Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa (nếu có)
Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn trực tiếp người được phân công cách khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và yêu cầu của tài liệu đã soạn và sẽ không ảnh hưởng tới công việc của cán bộ được phân công (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi)
10
Đăng ký chứng nhân
Sau khi đã khắc phục hết lỗi đánh giá nội bộ lần 1 và lần 2 (nếu có). Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn Khách hàng lập hồ sơ thực hiện đăng ký với Tổ chức chứng nhận như: Intertek, SGS, BV, DNV, VINACERT… và nêu lên các điểm mạnh/ yếu của từng tổ chức chứng nhận cho Khách hàng để chọn lựa (Thời gian dự kiến là 1 buổi)
11
Đánh giá chứng nhận chính thức
AQUAFISH VIỆT NAM sẽ cử chuyên gia tư vấn – quản lý dự án tham gia hỗ trợ Khách hàng trong suốt quá trình đánh giá chính thức (Thời gian dự kiến là 1 đến 3 buổi)
12
Hướng dẫn khắc phục phòng ngừa
Sau khi Tổ chức đánh giá đưa ra các điểm không phù hơp thì Chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn từng bộ phận có liên quan cách khắc phục theo yêu cầu của tiêu chuẩn và sẽ không ảnh hưởng tới công việc của các thành viên (Thời gian dự kiến là 1 đến 4 buổi)
13
Nhận giấy chứng nhận và duy trì tiêu chuẩn
Sau khi khắc phục lỗi đánh giá, Khách hàng gửi đầy đủ bằng chứng cho Tổ chức chứng nhận và đợi nhận giấy chứng nhận. Trong quá trình duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và an toàn, AQUAFISH VIỆT NAM luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ nếu Khách hàng cần (Thời gian dự kiến là 28 ngày đến 2 tháng)